Sekretesspolicy

Ikraftträdande: 1 November 2018

MPRDG (“oss”,” vi”, eller” vår”) driver https://mprdg.com webbplats (“tjänsten”).
Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till dessa uppgifter.
Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna integritetspolicy har termer som används i denna integritetspolicy samma betydelse som i våra användarvillkor, tillgängliga från https://mprdg.com
Insamling Och Användning Av Information
Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Service till dig.
Typer av insamlade Data
personuppgifter
När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:
* Cookies och användningsdata
Användningsdata
Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (“användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
Spårning & Cookies Data
Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.
Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik används också är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.
Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.
Exempel på Cookies vi använder:
• Session Cookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
* Preferens Cookies. Vi använder Preferenskakor för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
* Säkerhets Cookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.
Användning av Uppgifter
MPRDG använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:
* Att tillhandahålla och underhålla tjänsten
* Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
* Så att du kan delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
* Att ge kundvård och support
* Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
* Övervaka användningen av Tjänsten
* Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
Överföring Av Uppgifter
Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till — och underhållas på-datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.
Ditt samtycke till denna Sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.
MPRDG kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.
Utlämnande Av Uppgifter
lagkrav
MPRDG kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:
* Att uppfylla en rättslig skyldighet
* Att skydda och försvara rättigheter eller egendom MPRDG
* Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
* För att skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten
* Att skydda mot rättsligt ansvar
Datasäkerhet
Säkerheten för dina data är viktigt för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.
tjänsteleverantör
Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (“tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning, för att utföra servicerelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.
Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat ändamål.
Länkar Till Andra Webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje part länk, du kommer att riktas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.
Barns integritet
Vår tjänst riktar sig inte till någon under 18 år (“barn”).
Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan kontroll av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.
Ändringar Av Denna Sekretesspolicy
Vi kan uppdatera vår Sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.
Vi kommer att låta dig veta via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan förändringen blir effektiv och uppdatera “effektivt datum” högst upp i denna Sekretesspolicy.
Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.